Sunt deductibile fiscal costurile de înființare ale unei firme?

Una din preocupările celor care își înființează o firmă o reprezintă cheltuielile pe care le presupune acest demers și dacă ulterior acestea sunt deductibile fiscal. În rândurile următoare, vom clarifica aceste aspecte, punctând totodată condițiile în care aceste cheltuieli vor putea fi decontate.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

Care sunt costurile de înființare ale firmei?

În vederea înființării unei firme, asociatul/asociații trebuie să suporte următoarele cheltuieli:

1.  Cheltuieli referitoare la înființarea societății, precum:  taxe înregistrare Registrul Comerțului, onorariu avocațial dacă apelezi la serviciu unui avocat sau costul unei firme specializate în înființare societăți, cheltuieli confecționare ștampilă, costuri notariale etc.

2.  Alte cheltuieli suplimentare precum: costuri de marketing și publicitate, cheltuieli de prospectare a pieței.

În ce condiții se pot deduce aceste cheltuieli?

Toate cheltuielile efectuate în vederea înființării societății sunt deductibile fiscal în temeiul art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, dacă documentele justificative sunt emise pe numele asociatului/asociaților sau administratorului. Astfel, deși societatea nu are încă personalitate juridică, prin urmare documentele nu pot fi emise pe numele acesteia, este necesar ca acestea să fie emise pe numele asociaților sau administratorului.

O altă condiție pentru deductibilitatea cheltuielilor de înființare o reprezintă necesitatea existenței unei legături de conexitate între cheltuielile consemnate în documentele justificative și numele dat societății în curs de înființare prin actele constitutive.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma