Codul de TVA intracomunitar - Tot ce trebuie să știi

În acest articol vom discuta despre ce este, când ai nevoie și cum obții codul de TVA intracomunitar pentru afacerea ta.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

1. Cum putem defini codul de TVA intracomunitar pe înțelesul tuturor?

Codul de TVA intracomunitar, denumit și codul special de TVA, este un element esențial al tranzacțiilor comerciale în interiorul Uniunii Europene (UE), și reprezintă un număr de identificare individual atribuit de autoritățile fiscale, care permite societăților înregistrate ca neplătitoare de TVA în România (spre exemplu, SRL sau PFA) să realizeze tranzacții cu alte companii de pe teritoriul Uniunii Europene.

ATENȚIE! După obținerea unui cod de TVA intracomunitar, societatea (SRL sau PFA) va rămâne în continuare neplătitoare de TVA. Acest cod nu echivalează cu înregistrarea societății în scopuri de TVA în România.

Cu alte cuvinte, față de clienții din România, facturile emise vor fi fără TVA, iar această cotă nu poate fi dedusă din achiziții.

2. Care este importanța codului de TVA intracomunitar?

Codul de TVA intracomunitar este important pentru ca societatea să fie identificată ca operator și a evita dubla impunere. Acest cod permite companiilor să fie identificate ca fiind parte a sistemului comun de TVA, ceea ce înseamnă că sunt eligibile pentru taxarea la TVA în țările în care efectuează tranzacții comerciale.

Mai mult decât atât, codul de TVA intracomunitar este esențial pentru raportarea și înregistrarea în Sistemul de schimb de informații privind TVA (VIES -  VAT Information Exchange System), care permite autorităților fiscale din diferite țări să împărtășească informații referitoare la tranzacțiile intracomunitare și să verifice respectarea normelor fiscale în vigoare.

3. În ce cazuri este necesar codul de TVA intracomunitar?

Conform dispozițiilor art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, obținerea codului de TVA intracomunitar este obligatorie dacă te încadrezi în una din următoarele cazuri:

 1. Achiziționarea unor produse care depășesc plafonul de 10.000 euro

Dacă societatea efectuează o achiziţie de la un furnizor stabilit în UE, taxabilă în România, iar valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul de 10.000 euro pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară, societatea este obligată să obțină un cod de TVA intracomunitar.

ATENȚIE! În cazul achiziționării unor produse a căror valoare nu depășește plafonul stabilit, nu este obligatorie obținerea codului de TVA intracomunitar, însă se poate opta pentru acest lucru.

 1. Prestarea unor servicii către societăți aflate în alte state membre ale UE

Primul pas este să analizezi dacă beneficiarul serviciilor este o persoană impozabilă sau nu:

 • dacă beneficiarul este persoană impozabilă, atunci trebuie să soliciți codul special de TVA;
 • dacă beneficiarul nu este persoană impozabilă (ex. persoană fizică) atunci nu trebuie să soliciți codul special de TVA.

Societățile înregistrate în România care prestează servicii către alte companii din UE, și care sunt impozitate cu TVA în țara de destinație a serviciilor. În acest caz, atât compania care prestează serviciile, cât și beneficiarul serviciilor trebuie să dețină un cod de TVA intracomunitar valabil.

 1. Achiziționarea unor servicii de la companii aflate în alte state membre ale UE

Dacă societatea primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) Cod fiscal;

Spre exemplu, serviciile pot consta în:

 • cumpărare servicii de hosting;
 • derulare campanii prin Google, Facebook și alte platforme sociale;
 • plată abonamente la publicații, aplicații, softuri prin care societatea își desfășoară activitatea.

4. Cum putem obține un cod de TVA intracomunitar?

Conform legislației în vigoare din România, pentru a obține un cod de TVA intracomunitar, compania trebuie să completeze și să depună o cerere la autoritatea fiscală competentă (ANAF). Întrucât cererea care să la baza obținerii unui cod de TVA intracomunitar poate fi depusă doar în format electronic, ai nevoie de:

 • acces în Spațiul Virtual Privat (SPV) al societății;
 • deținerea unei semnături electronice.

În ceea ce privește documentele necesare, compania trebuie să prezinte o serie de informații și documente, printre care:

 • Declarația 700 – este o declarație electronică, iar pentru validare, aceasta trebuie semnată electronic;
 • certificatul de înregistrare (CUI), în copie;
 • actul de identitate al administratorului, în copie;
 • în anumite cazuri se poate solicita și depunerea ultimei balanțe sau a unui memoriu justificativ.

Termenul de eliberare al certificatului de înregistrare în scopuri de TVA intracomunitar este de câteva zile lucrătoare, și poate fi ridicat de la sediul ANAF de către administratorul societății (în cazul unui SRL), de către titular (în cazul Persoanei Fizice Autorizate) sau de către un împuternicit în acest sens printr-o procură autentică specială.

5. Cum utilizăm codul de TVA intracomunitar într-un caz practic?

Pentru a înțelege mai bine cum trebuie utilizat codul special de TVA în cadrul unei tranzacții intracomunitare, vom expune etapele principale de desfășurare ale unei tranzacții:

 • primul pas este obținerea unui cod de TVA intracomunitar înainte de a efectua achiziția, mai ales dacă știi că în anul calendaristic respectiv, plafonul de 10.000 euro va fi depășit;
 • ulterior acestui moment, comunici codul către furnizor, iar acesta trebuie să treacă codul respectiv pe factură;
 • la primirea facturii, societatea, în calitate de beneficiar al bunurilor sau serviciilor, este obligată să plătească TVA-ul aferent în țara de proveniență a companiei (spre exemplu, în cazul nostru, în România cota de TVA este 19%).
 • în ipoteza în care societatea este cea care prestează servicii pentru o altă persoană impozabilă din Uniunea Europeană, atunci codul de TVA intracomunitar trebuie solicitat pentru a-l trece pe factură. Numai în acest mod clientul va putea să achite TVA-ul aferent țării în care are sediul firmei și să funcționeze în deplină legalitate.

6. Unde trebuie declarat și plătit TVA-ul intracomunitar?

Ca urmare a obținerii unui cod de TVA intracomunitar, produsele sau serviciile achiziționate ori prestate în temeiul unei tranzacții încheiate cu o firmă din străinătate trebuie declarate ca atare. Astfel, TVA-ul intracomunitar se declară și se plătește prin depunerea declarațiilor:

 • D301 (Decont Special de taxă pe valoare adăugată) și
 • D390 (Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare)

Declarația trebuie depusă numai pentru luna în care au existat operațiuni intracomunitare, termenul pentru depunerea acestora fiind până pe data de 25 a lunii următoare.

Decontul se depune la sediul ANAF pe a cărui rază teritorială se află sediul companiei tale sau este luată în evidență. Acesta trebuie depus doar pentru lunile în care au existat operațiuni intracomunitare.

7. Dacă nu mai am nevoie de un cod TVA intracomunitar, îl pot anula?

Conform art. 317 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, după obținerea codului special de TVA și îndeplinirea scopurilor pentru care acest cod de TVA intracomunitar a fost necesar, poți solicita anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, în măsura în care utilitatea acestui cod a dispărut, îndeplinind o serie de condiții:

 • valoarea achizițiilor intracomunitare nu depășește plafonul de achiziții pentru anul în care este solicitată anularea înregistrării sau în anul calendaristic anterior;
 • nu a fost exercitată opțiunea privind prelungirea înregistrării.

De asemenea, organele fiscale cu atribuții în acest sens vor anula din oficiu sau, după caz, la cerere înregistrarea în scop special de TVA intracomunitar în următoarele situaţii:

 • persoana respectivă este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 Cod fiscal;
 • persoana respectivă are dreptul la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform prezentului articol, şi solicită anularea conform art. 317 alin. (5), (6) şi (8) Cod fiscal;
 • persoana respectivă îşi încetează activitatea economică.
Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma