Proprietatea intelectuală - Ce este și cum poate fi protejată

Probabil mulți dintre voi s-au confruntat cu sintagmele „proprietate intelectuală” și „protejat de drepturile de autor”. În rândurile următoare vom explica ce este proprietatea intelectuală și implicit drepturile de autor, de câte tipuri este aceasta și cum se poate proteja.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

Ce este proprietatea intelectuală?

Proprietatea intelectuală se referă la drepturile legale asupra produselor creative și inovatoare, cum ar fi brevetele de inventator, mărcile comerciale, drepturile de autor și design-urile industriale. Aceste drepturi acordă proprietarului dreptul exclusiv de a folosi și de a exploata proprietatea intelectuală pentru o perioadă limitată de timp. Acest lucru include dreptul de a decide cine poate folosi și reproduce proprietatea intelectuală și cine poate beneficia de pe urma ei.

În România, principalele act normativ care reglementează proprietatea intelectuală sunt Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

De câte tipuri este proprietatea intelectuală?

Există patru tipuri principale de proprietate intelectuală:

1. Drepturi de autor: Acestea acoperă operele literare, artistice și muzicale, precum cărți, poezii, filme, muzică și software. Protejează autorul de utilizarea neautorizată a operei sale.

2. Mărci comerciale: Acestea sunt simboluri sau cuvinte utilizate pentru a identifica produse sau servicii și a le deosebi de cele ale concurenților. Protejează investiția companiei în construirea unei imagini pozitive pentru brandul său.

3. Brevete: Acestea acoperă invențiile, precum procesele, aparatele, substanțele și compozițiile de materie. Protejează inovatorii de utilizarea neautorizată a invențiilor lor.

4. Desene industriale: Acestea acoperă aspectul estetic al unui produs, cum ar fi designul unui mobilier sau al unei mașini. Protejează investiția companiei în designul unui produs atractiv.

Vom lua pe rând cele 4 tipuri de proprietate intelectuală și le vom prezenta mai detaliat. Prin urmare:

Drepturile de autor

Sunt drepturile legale acordate creatorilor de conținut original, cum ar fi cărți, muzică, filme sau artă, pentru a controla modul în care acest conținut este utilizat și distribuit. Acestea le permit creatorilor să decidă cine poate reproduce, distribui sau afișa conținutul lor și să primească remunerație pentru utilizarea acestuia.

Mai exact, articolul 7 din Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe ne spune următoarele:

Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;

b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;

c) compozițiile muzicale cu sau fără text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;

e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, fotogramele peliculelor cinematografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design, precum și alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;

h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;

i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

Dreptul de autor se acordă autorului imediat ce opera sa a fost creată. Cu toate acestea, este o idee bună ca opera sa fie înregistrată pentru a putea fi protejată în justiție. Inregistrarea oferă dovezi concrete asupra faptului că opera a fost creată la un anumit moment și, prin urmare, autorul are drepturi asupra acesteia. Din acest motiv, inregistrarea poate preveni și rezolva disputele legate de drepturile de autor. De asemenea, inregistrarea unei opere poate servi ca o dovadă în cazul în care opera a fost copiată sau preluată de cineva fără acordul autorului

Mărcile comerciale

Sunt simboluri sau nume utilizate de către companii pentru a identifica și distinge produsele sau serviciile lor de cele ale concurenților. Ele pot include nume de brand, logo-uri, simboluri sau sloganuri. Mărcile comerciale sunt protejate prin înregistrarea lor la oficiul de marci comerciale, care le conferă titularului dreptul exclusiv de a utiliza marca în cadrul domeniului în care a fost înregistrată.
Înregistrarea mărcilor comerciale poate fi făcută astfel:

Pe teritoriul României trebuie să depui o cerere la OSIM;

Dacă desfășurați activități comerciale într-o singură țară din UE, veți avea nevoie de protecție doar în țara respectivă, astfel că vă puteți înregistra marca la nivel național, contactând biroul național;

Dacă faceți comerț în Belgia, Țările de Jos sau Luxemburg, trebuie să vă înregistrați marca la Oficiul Benelux pentru proprietate intelectuală (BOIP). Astfel, beneficiați de protecție în trei țări.

Dacă aveți nevoie de protecție în toate țările UE, înregistrarea mărcii se face la Oficiul Uniunii Europene pentru drepturile de proprietate intelectuală (EUIPO). De asemenea, pe site-ul EUIPO există un birou digital care oferă informații suplimentare despre mărcile comerciale în UE și sprijin personalizat în materie de proprietate intelectuală.

Pentru a beneficia de protecție internațională, în special dacă desfășurați activități comerciale în afara UE, trebuie să vă adresați Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO).

Procesul de înregistrare poate dura câteva luni și poate implica verificarea legalității și disponibilității mărcii, precum și plata unor taxe. Mărcile înregistrate oferă proprietarului dreptul exclusiv de a utiliza și de a proteja acea marcă în domeniul în care a fost înregistrată.

În majoritatea țărilor, această protecție durează 10 ani din momentul în care ați depus cererea de înregistrare a mărcii. Protecția poate fi reînnoită, ori de câte ori doriți, pe perioade de 10 ani. Dacă dețineți o marcă

înregistrată, o puteți vinde altei persoane sau îi puteți acorda altcuiva permisiunea de a o utiliza prin intermediul unui contract de licență.

Brevetele

Sunt drepturi de proprietate intelectuală acordate de guvernul unei țări, care oferă titularului exclusivitatea de a exploata o invenție sau un proces pentru o perioadă limitată de timp. Aceasta îi permite titularului să interzică alte persoane de a produce, de a vinde sau de a folosi invenția sau procesul protejat, fără acordul său. Invențiile pot include produse noi sau procese, precum și ameliorări ale unor produse sau procese existente. Brevetele pot fi obținute pentru diverse domenii, cum ar fi tehnologia, medicina, inginerie și agricultura.

Înregistrarea unui brevet vă dă drepturi exclusive asupra invenției dumneavoastră pe o perioadă limitată de timp, de obicei 20 de ani. Alte persoane nu pot să fabrice, să utilizeze, să ofere spre vânzare, să vândă sau să importe un produs ori un proces bazat pe invenția dumneavoastră brevetată. Puteți să îi acordați altcuiva permisiunea de a utiliza temporar invenția prin intermediul unui acord de licență sau prin vânzarea brevetului. Odată expirat, brevetul nu poate fi reînnoit.

Ce protejează un brevet

Utilizați un brevet pentru a vă proteja invențiile tehnice: produse sau servicii noi care implică o dimensiune inventivă și au aplicare industrială.
Doriți să aflați dacă o invenție similară cu a dumneavoastră a fost deja brevetată? Citiți rubrica de întrebări și răspunsuri referitoare la căutarea brevetelor pe site-ul Oficiului European de Brevete și consultați baza de date Espacenet.

Cum se înregistrează un brevet

Dacă aveți nevoie de protecție într-o singură țară europeană, vă puteți înregistra brevetul la nivel național. Aflați ce oficiu local trebuie să contactați.

Pentru a beneficia de protecție la nivel european, puteți înregistra un brevet european pe lângă Oficiul European de Brevete (OEB). Brevetul european trebuie să fie validat și de oficiul național de brevete din fiecare țară în care aveți nevoie de protecție. În anumite țări, legislația națională prevede traducerea brevetului sau plata unei taxe până la o anumită dată.

Pentru a beneficia de protecție la nivel internațional, trebuie să contactați Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI).

Desenele industriale

Sunt bine definite în Uniunea Europeană ca reprezentând: „aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, care îi conferă, în special, caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau a materialelor și/sau a ornamentației produsului în sine”.

Exemple de desene sau modele industriale

Aproape orice articol industrial sau artizanal se califică pentru protecția conferită desenelor sau modelelor industriale (cu excepția programelor de calculator).

Să ne imaginăm că ați creat un nou desen sau model. Doriți să comercializați și să distribuiți produsul pe piața Uniunii Europene (UE), însă vă temeți ca nu cumva alții să culeagă roadele de pe urma desenului/modelului pe care tocmai l-ați creat. Prin urmare, doriți să îl protejați.

Protecție înregistrată sau neînregistrată?

Aveți două opțiuni: fie să vă protejați desenul/modelul la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) înainte de a-l comercializa, obținând un desen sau model comunitar înregistrat (DMIC), fie să-l comercializați direct, fără a-l înregistra, bazându-vă numai pe ceea ce se numește desen sau model comunitar neînregistrat.

Opțiunea pe care o veți alege va depinde de impactul său asupra strategiei dumneavoastră privind portofoliul de desene și modele.

Desen sau model comunitar înregistrat sau neînregistrat?

Ambele oferă următoarea protecție

Fabricarea unui produs care încorporează (sau pe care este aplicat) un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.

Punerea pe piață a unui produs care încorporează (sau pe care este aplicat) un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.

Oferirea spre vânzare a unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.

Promovarea unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerată ilegală.

Importul/exportul unui produs care încorporează un desen sau model protejat, fără acordul titularului, va fi considerat ilegal.

Pe de altă parte, desenele și modelele comunitare înregistrate diferă substanțial de cele neînregistrate în ceea ce privește întinderea și durata protecției.

Cum îți poți proteja proprietatea intelectuală?

Pentru a vă proteja proprietatea intelectuală, există mai multe măsuri pe care le puteți lua:

Înregistrați-vă proprietatea intelectuală: Înregistrați-vă brevetele, mărcile comerciale sau desenele industriale pentru a vă asigura că aveți dovada proprietății.

Utilizați acorduri de confidențialitate: Acordurile de confidențialitate pot fi utilizate pentru a proteja informațiile confidențiale sau proprietatea intelectuală în cazul în care discutați cu alte persoane sau companii.

Monitorizați utilizarea neautorizată: Verificați periodic dacă proprietatea intelectuală dvs. este utilizată neautorizat și luați măsuri imediate dacă descoperiți orice utilizare neautorizată.

Utilizați acorduri de licență: Acordurile de licență pot fi utilizate pentru a permite alte persoane sau companii să utilizeze proprietatea intelectuală dvs. în schimbul unei taxe sau a unor condiții specificate.

Consultați un avocat specializat: Un avocat specializat în proprietatea intelectuală poate să vă ajute să înțelegeți drepturile dvs. și să vă asiste în cazul în care proprietatea intelectuală dvs. este amenințată sau folosită neautorizat.

Protejarea proprietății intelectuale este esențială pentru orice persoană sau companie care creează sau inovează. Este important să înțelegeți tipurile de proprietate intelectuală și să luați măsuri pentru a vă proteja proprietatea. Prin inregistrarea proprietatii intelectuale, utilizarea acordurilor de confidențialitate și licență, monitorizarea utilizării neautorizate și consultarea unui avocat specializat, puteți să vă asigurați că proprietatea intelectuală dvs. este protejată la nivelul corespunzător.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma