E necesară o casă de marcat și pentru afacerea mea?

Descoperă cine are nevoie de o casă de marcat, care sunt excepțiile prevăzute de lege, precum și importanța procedurilor de fiscalizare și de conectare a casei de marcat la serverul ANAF.

Despre Autor
Lorena Nedelcu
Consilier juridic Aprobat.ro

La fel ca tine, orice altă persoană care și-a înființat un business se confruntă cu aceeași dilemă.

Livrezi bunuri sau prestezi servicii direct către populație? Atunci e obligatoriu să emiți bonuri fiscale pe care să le predai clienților tăi.

Cu toate acestea, există unele excepții. Vrei să fii 100% sigur când se folosește casa de marcat?

Află chiar acum dacă nu cumva te identifici printre situațiile de mai jos și descoperă fiecare pas pe care trebuie să-l urmezi pentru a avea o afacere în totalitate legală.

Nu ești sigur care e rolul unei case de marcat?

Acest dispozitiv electronic este UNICUL mijloc legal prin care poți înregistra și calcula vânzările efectuate.

Fie că deții un magazin, un salon, un restaurant, o sală de fitness sau orice altă organizație comercială, e OBLIGATORIU să utilizezi o casă de marcat.

Casa de marcat înscrie tranzacțiile financiare din cadrul firmei, iar bonurile fiscale se înaintează clienților. În plus, atunci când este pretinsă, clientului îi poate fi eliberată și o factură fiscală.

Nu uita! Obligația de utilizare a unei case de marcat ia naștere încă din prima ta zi de activitate.

Cine are nevoie de casa de marcat?

OUG nr. 28/1999 specifică în mod expres cazurile în care casa de marcat e IMPERATIVĂ.

Te regăsești și tu într-una dintre următoarele categorii?

 • ești un operator economic care livrează bunuri și încasează contravaloarea lor?
 • ești un operator economic care prestează servicii direct către populație?

Dacă răspunsul tău e unul afirmativ, atunci casa de marcat e OBLIGATORIE și pentru tine!

Cine NU are nevoie de o casă de marcat?

Chiar dacă e esențial să utilizezi o casă de marcat, în OUG nr. 28/1999 sunt prezentate câteva excepții de la regulă în care ai putea să te încadrezi chiar și tu.

Realizezi una dintre următoarele activități?

 • comerţ ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali;
 • vânzare de ziare și reviste;
 • transport public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;
 • încasări pe bază de bonuri cu valoare fixă (bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare);
 • activități de asigurări și ale caselor de pensii, precum și activități prin intermedieri financiare, inclusiv cele auxiliare acestora;
 • activități desfășurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;
 • vânzarea obiectelor de cult și prestarea serviciilor religioase;
 • comerț cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență, cu excepția livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine și unitățile de alimentație publică;
 • servicii de instalații, reparații și întreținere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • vânzarea pachetelor de servicii turistice;
 • primirea contravalorii utilităților;
 • lucrări de construcții, reparații, amenajări și întreținere de locuințe;
 • servicii de transport feroviar public de călători;
 • activități de jocuri de noroc;
 • servicii de parcări auto;
 • comerț de tip cash and carry;
 • transport rutier internaţional contra cost de persoane;

Dacă răspunsul e “DA” și aici, înseamnă că: nu ești obligat să utilizezi o casă de marcat!

Dar chiar și așa, trebuie să știi că în cazul ÎNCASĂRILOR CASH este necesară emiterea de chitanțe.

Nu ești sigur cum să îți alegi casa de marcat?

Identificarea unei case de marcat potrivită nevoilor tale poate deveni un proces destul de dificil.

Totuși, pentru a te sprijini în sensul adoptării celei mai bune decizii, uite câteva criterii pe baza cărora vei alege mult mai înțelept:

 • evaluarea adecvată a mărimii și a necesităților afacerii tale;
 • evaluarea inventarului;
 • verificarea opțiunilor de securitate;
 • alegerea unui furnizor fiabil de case de marcat;
 • luarea în considerare a capacității de stocare a datelor în format electronic;
 • transmiterea datelor către ANAF în timp real;
 • rapoartele fiscale automate la sfârşitul zilei;
 • alcătuirea contractului de service ș.a.

Este importantă fiscalizarea casei de marcat?

Fiscalizarea acesteia e mai mult decât importantă, reprezentând chiar un criteriu fundamental pentru existența casei de marcat.

De fapt, fiscalizarea e serviciul oferit de un tehnician autorizat, care activează memoria fiscală a casei de marcat și îi configurează paramentrii de funcționare.

În urma acestei operațiuni poți emite bonuri fiscale, iar sumele sunt reținute în memoria casei de marcat.

La fiscalizare se introduc: SERIA FISCALĂ care aparține casei de marcat și DATELE PRIVIND FIRMA (denumire, adresa punctului de lucru, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală).

Nu uita! Seria fiscală este un număr unic de identificare (NUI) atribuit de către ANAF.

Cum se realizează fiscalizarea și de ce documente ai nevoie?

Procedura de fiscalizare presupune mai mulți pași:

1. achiziția casei de marcat;

2. depunerea unui dosar la Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFP);

Atenție! Există și posibilitatea de a depune dosarul ONLINE, completând o cerere din aplicația informatică a ANAF. Succesiv poți depune formularul cu numele C801 în SPV ANAF.

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • copie după codul unic de înregistrare (CUI);
 • copie CIF (doar în cazul în care firma e plătitoare de TVA);
 • copie după certificatul constatator, plus rezoluția O.R.C.; vor trebui depuse la dosar inclusiv mențiunile pentru punctul de lucru unde ar urma să fie instalată casa de marcat;
 • dovada spațiului pentru punctul de lucru unde se instalează (contract de închiriere, de comodat, de vânzare-cumpărare ș.a.);
 • copie act constitutiv;
 • copie act de identitate al administratorului sau al persoanei împuternicite;
 • copie după factura și chitanța prin care vei face dovada cumpărării casei de marcat;
 • copie aviz de distribuție și service pentru modelul achiziționat;
 • copie după certificatul de garanție;
 • copie după procesul verbal de sigilare a casei de marcat;
 • două exemplare ale cererii tip pentru atribuirea numărului de ordine al seriei fiscale.

Atenție! ANAF e îndrituit să solicite și alte documente pentru completarea dosarului, atunci când consideră că sunt necesare.

3. în cazul depunerii fizice, după 1-5 zile lucrătoare va fi eliberat certificatul de atribuire a numărului de ordine, iar în cazul depunerii online acesta va fi obținut mai repede, după aproximativ 20 de minute;

4. contactarea unei firme cu care să se stabilească realizarea fiscalizării, dar și instruirea personalului;

5. vizarea actelor, fiind necesară depunerea lor la Administrația Financiară în termen de maxim 24 de ore;

Actele cuprind:

 • o copie CIF, dacă e cazul;
 • o copie CUI;
 • o copie a numărul de ordine atribuit de ANAF;
 • primul bon fiscal si primul raport Z;
 • registrul special și cartea de intervenție, numerotate și sigilate;
 • declarația de instalare.

6. depunerea declarației de instalare la DGFP;

7. trimiterea declarației menționate anterior către firma care a ajutat în procesul de fiscalizare.

Când și de ce se conectează casele de marcat la serverul ANAF?

Toți operatorii economici (PFA-uri, societăți comerciale, persoane cu drept de liberă practică ș.a.) au obligația de a conecta casele de marcat la serverul ANAF.

Prin intermediul acestei conectări, datele înscrise de aparatul de marcat electronic fiscal se vor transmite în mod AUTOMAT de către casa de marcat după generarea raportului Z de închidere zilnică.

Atenție! Raportul Z este un document care se emite la finalul zilei de lucru, de pe casa de marcat și care cuprinde date cu privire la cuantumul vânzărilor efectuate în acea zi, numărul de client, ș.a.

Care este termenul limită de conectare a aparatelor de marcat la ANAF?

Toți operatorii care achiziționează case de marcat electronice fiscale își vor conecta casele de marcat la ANAF la data instalării acestora.

Neconectarea se pedepsește contravențional cu o amendă între 8.000 și 10.000 lei.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma