Diferențele dintre PFA, II și IF

Vrei să înființezi o afacere și nu știi ce formă juridică să alegi dintre Persoana fizică autorizată (PFA), Întreprinderea individuală (II) și Întreprinderea familială (IF)? Iată cele mai importante aspecte:

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

Dispozițiile legale care reglementează modalitatea de desfășurare a activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se regăsesc în Legea 182/2016, respectiv OUG 44/2008.

1. Ce este Persoana fizică autorizată (PFA)?

Persoana Fizică Autorizată (PFA) este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă. PFA reprezintă o formă de afacere unipersonală în România, în care o persoană fizică desfășoară o activitate economică independentă în nume propriu, fără a fi înființată o societate comercială.

PFA este o formă de afacere ce poate fi înființată de către o persoană fizică. PFA reprezintă una dintre opțiunile populare pentru cei care își doresc să înceapă o afacere.

În același timp, persoana fizică autorizată poate desfășura o gamă largă de activități comerciale. PFA este responsabilă pentru plata impozitelor și a contribuțiilor sociale și are un regim fiscal simplificat, ceea ce poate fi un avantaj în cazul în care volumul de afaceri este redus.

1.1. Care sunt principalele avantaje?

Persoana fizică autorizată este o formă populară de afacere unipersonală în România, deoarece are avantaje precum costuri reduse de înființare și administrare, flexibilitate în gestionarea afacerii și posibilitatea de a beneficia de deduceri fiscale.

Conform legislației din România, printre principalele avantaje ale Persoanei fizice autorizate se numără:

 • regim fiscal simplificat și posibilitatea de a beneficia de scutirea de TVA dacă veniturile anuale nu depășesc o anumită sumă;
 • posibilitatea de a obține venituri dintr-o varietate de activități, în funcție de obiectul de activitate declarat;
 • formalități simplificate de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • posibilitatea de a fi angajat simultan cu statutul de PFA, cu condiția ca activitatea angajatului să fie diferită de cea desfășurată ca PFA;
 • flexibilitate în administrarea afacerii, deoarece proprietarul este singurul responsabil pentru luarea deciziilor.

1.2. Care sunt principalele dezavantaje?

Conform legislației din România, printre principalele dezavantaje ale Persoanei fizice autorizate se numără:

 • responsabilitate personală pentru datoriile și obligațiile companiei, ceea ce poate duce la riscuri financiare pentru proprietar;
 • limitări în ceea ce privește obiectul de activitate, deoarece poți avea cel mult 5 coduri CAEN;
 • poate angaja cel mult 3 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii;
 • limitări în ceea ce privește accesul la finanțare și dezvoltarea afacerii, deoarece proprietarul este singurul responsabil pentru finanțarea și dezvoltarea afacerii;

2. Cum putem defini Întreprinderea individuală (II) pe înțelesul tuturor?

Întreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică. II poate desfășura poate desfășura o gamă largă de activități comerciale.

În cazul II, proprietarul are un control deplin asupra afacerii, dar este responsabil pentru toate datoriile și obligațiile companiei.

2.1. Care sunt principalele avantaje?

Conform legislației din România, printre principalele avantaje ale Întreprinderii individuale se numără:

 • regim fiscal simplificat, ceea ce face administrarea afacerii mai ușoară;
 • posibilitatea de a beneficia de scutirea de TVA dacă veniturile anuale nu depășesc o anumită sumă;
 • formalități simplificate de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • posibilitatea de a obține venituri dintr-o varietate de activități, în funcție de obiectul de activitate declarat;
 • flexibilitate în administrarea afacerii, deoarece proprietarul este singurul responsabil pentru luarea deciziilor;

2.2. Care sunt principalele dezavantaje?

Conform legislației din România, printre principalele dezavantaje ale Întreprinderii individuale se numără:

 • responsabilitate personală pentru datoriile și obligațiile companiei, ceea ce poate duce la riscuri financiare pentru proprietar
 • limitări în ceea ce privește obiectul de activitate, deoarece poți avea cel mult 10 coduri CAEN;
 • Întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii;
 • limitări în ceea ce privește accesul la finanțare și dezvoltarea afacerii, deoarece proprietarul este singurul responsabil pentru finanțarea și dezvoltarea afacerii.

3. Ce reprezintă Întreprinderea familială (IF)?

Întreprinderea familială este o formă de afacere înființată de două sau mai multe persoane din aceeași familie. Această formă de afacere este recomandată pentru cei care doresc să își unească forțele și să împartă responsabilitățile în afacere.

Întreprinderea familială poate desfășura o gamă largă de activități comerciale și are un regim fiscal similar cu cel al II. În cazul IF, membrii familiei implicati în afacere sunt solidari și răspund împreună pentru datoriile și obligațiile companiei.

3.1. Care sunt principalele avantaje?

Conform legislației din România, printre principalele avantaje ale Întreprinderii familiale se numără:

 • regim fiscal simplificat, ceea ce face administrarea afacerii mai ușoară;
 • formalități simplificate de înregistrare la Registrul Comerțului;
 • posibilitatea de a obține venituri dintr-o varietate de activități;
 • NU are un număr limitat de coduri CAEN care pot fi activate.
 • posibilitatea de a implica membrii familiei în afacere, ceea ce poate duce la o atmosferă mai prietenoasă și la o colaborare mai bună;
 • flexibilitate în administrarea afacerii, deoarece proprietarul este singurul responsabil pentru luarea deciziilor.

3.2. Care sunt principalele dezavantaje?

Conform legislației din România, printre principalele dezavantaje ale Întreprinderii familiale se numără:

 • responsabilitate personală pentru datoriile și obligațiile companiei, ceea ce poate duce la riscuri financiare pentru proprietar și pentru membrii familiei implicați în afacere;
 • trebuie sa se asocieze persoane care fac parte din cadrul aceleiași familii;
 • nu poate angaja terțe persoane;
 • posibilitatea ca problemele personale din familie să afecteze afacerea, ceea ce poate duce la conflicte și la pierderea clienților.

4. Privire comparativă

Având în vedere dispozițiile Legii 182/2016 și a OUG 44/2008, alegerea dintre cele trei forme de organizare: PFA, II și IF depinde de mai mulți factori, cum ar fi obiectul de activitate, volumul de afaceri, riscurile implicate și altele. Fiecare dintre aceste forme de afaceri are avantaje și dezavantaje, iar este important să alegeți forma de afacere care se potrivește cel mai bine cu nevoile și obiectivele afacerii dvs.

Persoana fizică autorizată (PFA):

 • poate avea un singur titular;
 • poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN;
 • poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale;
 • o persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane;
 • poate angaja cel mult 3 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii;
 • PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă;
 • titularul PFA nu poate avea simultan şi calitatea de titular al unei întreprinderi individuale.

Întreprinderea individuală (II):

 • poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN;
 • poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii;
 • poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale;
 • nu are personalitate juridică;
 • titularul II nu poate avea simultan şi calitatea de titular al unei persoane fizice autorizate (PFA);
 • moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii;
 • întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Întreprinderea familială (IF):

 • poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale sau cu PFA;
 • membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale;
 • membrii unei întreprinderi familiale pot avea simultan şi calitatea de salariat al unei terţe persoane în același/într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care s-a autorizat IF;
 • nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă;
 • nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului;
 • NU are un număr limitat de coduri CAEN care pot fi activate.
Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma