Contibuția la sănătate (CASS) și la pensii (CAS) datorate de PFA-uri

Incipient dorim să menționăm faptul că în cazul PFA-urilor contribuțiile sociale se modifică, spre diferență de cota impozitului pe venit care rămâne fixă la 10 puncte procentuale. Astfel, cota de impunere pentru CASS este de 10%, cota de impunere pentru CAS este de 25%, dar se modifică baza de calcul, modificări pe care le vom trata în cele ce urmează. În ceea ce privește plafoanele de venit pentru calcularea contribuțiilor la sănătate și pensii pentru persoanele fizice autorizate (PFA), acestea au fost modificate începând din 2023.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

Impozitarea în cazul PFA-urilor se împarte în două categorii și anume: PFA cu impozitare în sistem real și PFA cu impozitare pe bază de normă de venit. Se vor impozita pe bază de normă de venit PFA-urile care au codurile CAEN specificate de Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 925/2017 și PFA-urile care în exercițiul fiscal anterior au avut un venit anual brut situat sub pragul de 100.000 euro. Dacă PFA-ul dumneavoastră nu se încadrează în cele două categorii anterior menționate veți fi impozitat în sistem real. Cu toate acestea, dacă nu depășiți pragul de 100.000 euro și au trecut doi ani de când ați fost trecut la cei impozabili în sistem real, veți putea formula o cerere prin care să vi se dispună trecea înapoi la impozitarea pe bază de normă de venit. Contribuțiile pe care le vom discuta în prezentul articol sunt cele datorate de un PFA care este impozitat în sistem real.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele fizice autorizate (PFA), începând din 2023 exista patru plafoane diferite în funcție de nivelul venitului obținut.

Pragul 1 - Dacă venitul PFA-ului dumneavoastră este sub 6 salarii minime, nu veți fi obligat să plătiți CASS. Acest lucru înseamnă că, dacă luăm în considerare că salariul minim brut în 2022 a fost de 2550 lei pe lună, PFA-ul care a avut venituri în 2022 sub 15.300 lei nu va plăti CASS.

Pragul 2 - În cazul în care venitul PFA depășește 6 salarii minime( adică 15.300 lei), dar este sub echivalentul a 12 salarii minime( adică 30.600 lei) , se va datora obligatoriu CASS la nivelul a 6 salarii minime. Pe cale de consecință, dacă se are în vedere faptul că salariul minim brut în 2022 este de 2550 leipe lună, PFA-ul care obține un venit între 15.300 lei și 30.600 lei va plăti CASS la nivelul de 1.530 lei (10% din 6 salarii minime*2.550 lei).

Pragul 3 - În cazul în care venitul PFA este cuprins între 12 și 24 de salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 12 salarii minime. Dacă avem în vedere salariul minim brut de 2.550 lei din anul 2022, PFA-ul care obține un venit între 30.600 lei și 61.200 lei va plăti CASS la nivelul de 3.060 lei (10% din 12 salarii minime*2.550 lei).

Pragul 4 - Când PFA-ul dumneavoastră are venituri de peste 24 salarii minime, veți datora obligatoriu CASS la echivalentul a 24 salarii minime. Dacă ne raportăm din nou la salariul minim brut de 2.550 lei pe lună în anul 2022, PFA-ul care obține un venit peste 61.200 lei va plăti CASS la nivelul de 6.120 lei (10% din 24 salarii minime*2.550 lei).

Contribuția de asigurări sociale de pensii

În ceea ce privește contribuția de asigurari sociale de pensii (CAS) pentru persoanele fizice autorizate (PFA), începând din 2023 există două plafoane diferite în funcție de nivelul venitului obținut, comparativ cu anul 2022 în care bază de calcul era aceeași ca și CASS, adica 12 salarii minime.

Plafonul 1 - Dacă venitul PFA-ului dumneavoastră va fi între 12 si 24 de salarii minime pe economie, atunci baza de calcul a CAS nva fi de minim 12 salarii minime. Acest lucru înseamnă că, dacă se ia în considerare că salariul minim brut a fost de 2.550 lei în anul 2022, PFA-ul care obține un venit dintre 30.600 lei și 61.200 lei va plăti CAS la nivelul de 7.650 lei (25% din 12 salarii minime*2.550 lei).

Plafonul 2 - Dacă venitul PFA este mai mare de 24 de salarii minime pe economie, atunci se va plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie. În alte cuvinte, dacă avem în vedere salariul minim brut pe economie de 2.550 lei din anul 2022, PFA-ul care obține un venit peste 61.200 lei va plăti CAS la nivelul de 15.300 lei (25% din 24 salarii minime*2.550 lei). Acest lucru înseamnă că un PFA care obține venituri peste 24 de salarii minime va datora o contribuție dublă față de nivelul prezent.

Este important de remarcat că noile valori ale CAS sunt calculate în funcție de încadrarea normei de venit în plafoanele menționate, dar PFA-urile în sistem real calculează contribuțiile în funcție de venituri nete, adică diferenta între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizarii de venituri.

Modul de calcul al contribuțiilor pentru PFA

În ceea ce privește modul de calcul al contribuțiilor pentru persoanele fizice autorizate (PFA), există două modalități: PFA-urile la norma de venit și PFA-urile în sistem real.

PFA-urile la norma de venit calculează contribuțiile în funcție de încadrarea normei de venit în plafoanele menționate pentru CASS și CAS. În acest caz, PFA-ul va plăti contribuțiile în funcție de venitul estimat, care se presupune că va fi obținut în decursul anului, și nu în funcție de veniturile efectiv obținute.

PFA-urile în sistem real calculează contribuțiile în funcție de veniturile nete obținute efectiv. Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. PFA-urile în sistem real trebuie sa își calculeze și să plătească contribuțiile în funcție de veniturile efectiv obținute, și nu în funcție de veniturile estimate.

Scurtă recapitulare

Pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), există patru plafoane diferite:

- Dacă venitul PFA este sub 6 salarii minime, această persoană nu va fi obligată să plătească CASS;
- Dacă venitul PFA depășește 6 salarii minime, dar este sub echivalentul a 12 salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la nivelul a 6 salarii minime;
- Dacă venitul PFA este cuprins între 12-24 de salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 12 salarii minime;
- La venituri de peste 24 salarii minime, se va datora obligatoriu CASS la echivalentul a 24 salarii minime.

Pentru contribuția de asigurări sociale de pensii (CAS), există două plafoane diferite:

- Dacă venitul PFA-ului va fi între 12 si 24 de salarii minime pe economie, atunci baza de calcul a CAS nu poate fi mai mică de 12 salarii minime;
- Dacă venitul PFA este mai mare de 24 de salarii minime pe economie, atunci se va plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie.

Este important de remarcat că plafoanele de venit pentru calcularea contribuțiilor sunt calculate în funcție de nivelul salariului minim, care poate varia de la un an la altul. În acest context, venitul brut și plafoanele menționate ar trebui să fie aduse la zi în funcție de salariul minim.

În concluzie, începând din 2023, regulile privind contribuțiile la sănătate și pensii pentru persoanele fizice autorizate (PFA) vor suferi modificări. Acestea se referă la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția de asigurări sociale de pensii (CAS). CASS va fi calculat în funcție de patru plafoane diferite în funcție de nivelul venitului obținut, iar CAS va fi calculat în funcție de două plafoane diferite în funcție de nivelul venitului obținut. PFA-urile au opțiunea de a calcula contribuțiile în funcție de plafoanele de venit sau în funcție de veniturile nete efectiv obținute. Aceste modificări vor avea un impact asupra nivelului contribuțiilor plătite de PFA și ar trebui luate în considerare în planificarea și gestionarea financiară a activității independente.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma