Ce sunt microîntreprinderile?

Conform legislației din România, microîntreprinderile sunt entități economice care au un număr redus de angajați și o cifră de afaceri anuală limitată. Acestea sunt adesea înființate și operate de către o singură persoană sau de către o familie și se concentrează pe o anumită activitate sau industrie specifică.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

În acest articol vom discuta despre:

1. Ce este o microîntreprindere?

2. Care sunt condițiile esențiale ale unei microîntreprinderi?

3. Când trebuie îndeplinite aceste condiții?

4. Ce persoane juridice nu se încadrează în categoria impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?

5. Ce modificări legislative aduce Ordonanța 16/2022 microîntreprinderilor?

6. Care sunt avantajele unei microîntreprinderi?

1. Ce este o microîntreprindere?

Conform legislației din România, microîntreprinderile sunt entități economice care au un număr redus de angajați și o cifră de afaceri anuală limitată. Acestea sunt adesea înființate și operate de către o singură persoană sau de către o familie și se concentrează pe o anumită activitate sau industrie specifică.

2. Care sunt condițiile esențiale ale unei microîntreprinderi?

Codul fiscal prevede condițiile necesare pentru ca o afacere să fie încadrată ca fiind microîntreprindere, și anume:

 • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul şi unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță şi/sau management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 - «Activități de contabilitate şi audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», în proporție de peste 80% din veniturile totale;
 • are cel puțin un salariat, cu excepția situației prevăzute la art. 48 alin. (3) C. fiscal;
 • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezentul articol.

3. Când trebuie îndeplinite aceste condiții?

Aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ până cel târziu la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Dacă microîntreprinderea depășește plafonul stabilit de autorități, aceasta va trebui să se înregistreze ca fiind plătitoare de TVA (taxa pe valoarea adăugată).

ATENȚIE: În situația în care oricare dintre asociații/acționarii unei persoane juridice din România deține mai mult de 25% din valoarea sau numărul de titluri de participare sau drepturi de vot la mai mult de trei persoane juridice din România care au optat pentru sistemul de impozitare pentru microîntreprinderi, asociații/acționarii sunt obligați să aleagă trei persoane juridice care vor păstra acest sistem de impozitare, urmând ca celelalte persoane juridice să devină plătitoare de impozit pe profit.

4. Ce persoane juridice nu se încadrează în categoria impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?

Conform art. 47 alin. (3) C. fiscal, nu intră sub incidența titlului cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor următoarele persoane juridice române:

 • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Fondul de compensare a investitorilor;
 • Fondul de garantare a pensiilor private;
 • Fondul de garantare a asiguraților;
 • entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul bancar;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;
 • persoana juridică română care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc;
 • persoana juridică română care desfășoară activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale.

5. Ce modificări legislative aduce Ordonanța 16/2022 microîntreprinderilor?

Odată cu adoptarea Ordonanței 16/2022 au intervenit o serie de modificări legislative cu impact asupra microîntreprinderilor, aplicabile de la 1 ianuarie 2023. Cele mai importante fiind:

 1. stabilirea plafonului la venituri care nu au depășit echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro – în acest caz, observăm o înjumătățire a plafonului față de 2022, care, anterior acestei modificări, era 1.000.000 euro;

ATENȚIE: Plafonul de 500.000 euro se aplică începând cu veniturile din 2023, ci NU celor realizate în anul 2022.

 1. conform codului fiscal, începând cu anul 2023 impozitul pe venitul microîntreprinderilor nu mai este obligatoriu, ci OPȚIONAL – ceea ce înseamnă că, începând cu anul 2023, o societate poate opta, încă de la înființare, fie pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor (dacă îndeplinește condițiile necesare – vezi pct. 2), fie pentru impozitul pe profit.
 2. singura cotă de impozitare prevăzută de Codul fiscal rămâne cea de 1%, – ca urmare a introducerii condiției privind existența a cel puțin unui salariat, cota de impozitare de 3% a fost eliminată, anterior Ordonanței 16/2022 existau două cote, de 1% și respectiv 3% (în cazul microîntreprinderilor fără angajați).

6. Care sunt avantajele unei microîntreprinderi?

Datorită caracteristicilor unei microîntreprinderi, există o serie de avantaje, printre care se numără:

 • Regim fiscal simplificat: Microîntreprinderile au un regim fiscal simplificat, ceea ce le permite să plătească o impozitare redusă de 1%, în loc de impozitul pe profit de 16% aplicabil altor companii.
 • Contabilitate simplificată: Microîntreprinderile au obligația de a duce o evidență contabilă simplificată, care reduce timpul și costurile necesare pentru a îndeplini cerințele de contabilitate.
 • Acces la finanțare: Microîntreprinderile pot avea acces la diferite forme de finanțare, precum credite bancare sau fonduri europene, care să le ajute să-și finanțeze dezvoltarea.
 • Proceduri de înregistrare și funcționare simplificate: Procedurile de înregistrare și funcționare a unei microîntreprinderi sunt mai simple și mai rapide decât în cazul altor forme de societăți comerciale.
 • Flexibilitate: Microîntreprinderile sunt flexibile și pot fi gestionate mai ușor de către un număr mic de proprietari, ceea ce le permite să se adapteze rapid la schimbările din piață.

Toate aceste avantaje fac din microîntreprinderi o opțiune atractivă pentru antreprenorii care doresc să își înceapă o afacere sau să dezvolte o afacere deja existentă, în special în condițiile unei economii volatile, precum cea din România.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma