Câte zile libere vor avea angajații în 2023: Regulile actuale privind concediul plătit

Cu toții ne dorim cât mai multe zile libere, nu-i așa? În acest an, salariatii vor beneficia de 15 zile libere, însă doar 12 dintre acestea vor pica în cursul săptămânii, celelalte 3 fiind în weekend.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

Care este temeiul legal aplicabil?‍

Codul Muncii coroborat cu alte acte normative care vin în completarea acestuia reglementează zilele nelucrătoare legale de care beneficiază angajații.‍

Care sunt zilele de sărbătoare legală?

Zilele de sărbătoare legală sunt reglementate în art. 139 din Codul Muncii. Acestea sunt:

 • Anul Nou: 1 si 2 ianuarie 2023 – duminică și luni
 • Ziua Unirii Principatelor Romane: 24 ianuarie – marți
 • Vinerea Mare: 14 aprilie – vineri
 • Pastele: 16 si 17 aprilie – duminica si luni
 • Ziua Muncii: 1 mai – luni
 • Ziua Copilului: 1 iunie – joi
 • Rusaliile: 4 si 5 iunie – duminica si luni
 • Adormirea Maicii Domnului: 15 august – marti
 • Sfantul Andrei: 30 noiembrie – joi
 • Ziua Nationala a Romaniei: 1 decembrie – vineri
 • Craciunul: 25 si 26 decembrie – luni si marti

De asemenea, se mai acordă 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Totodată, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.

În aplicarea acestui articol de lege, a fost adoptată HG nr. 1.555 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023, publicată în M. Of. nr. 1267 din 29 decembrie 2022, care prevede următoarele: Pentru personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, zilele de 23 ianuarie, 2 iunie şi 14 august 2023 se stabilesc ca zile libere. Pentru recuperarea acestor zile, instituţiile şi autorităţile publice îşi vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 28 februarie, 30 iunie, respectiv 31 august 2023.

Atenție:

Anumite categorii de salariati vor trebui să lucreze chiar și în zilele libere legale. Este cazul unităților sanitare, unităților de alimentație publică și locurile de muncă a căror activitate trebuie să continue din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității.

În aceste situatii, angajatorii trebuie să asigure compensarea cu timp liber corespunzător în termen de 30 de zile. Dacă, din motive justificate, nu se pot acorda zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Conform legii, angajatorii care nu acorda nici liber, nici compensatii salariale risca amenzi de mii de lei.

Concediul de odihnă

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

Angajatorul poate decide acordarea unui număr mai mare de zile anuale de concediu pe care le stabilește prin contractul individual de muncă.

PRECIZARE: Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

ATENȚIE: De regulă, concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. Dacă salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în respectivul an, cu acordul persoanei în cauză, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Situații în care poți beneficia de concediu de odihnă suplimentar:

1.Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.

2.Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,"in vitro", beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:
a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;
b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului

În ce alte situații mai poți beneficia de zile libere?

1. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă (ex. căsătorie, deces în familie, nașterea unui copil, etc.) Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

2. Conform unei noi reglementări din octombrie 2022, angajatorul are obligaţia acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu salariatul şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului. Această perioadă nu se include în durata concediului de odihnă anual şi constituie vechime în muncă şi în specialitate.

3. De asemenea, tot potrivit unor modificărilor din octombrie 2022, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. În această ipoteză absentarea nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

4. Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată.Durata concediului fără plată se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

5. Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Repausul săptămânal

Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii, repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

În situaţii de excepţie zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă şi cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma