Capitalul social al unei firme – tot ce trebuie să știi

Capitalul social este o noțiune des întâlnită, fiind foarte importantă în ceea ce privește constituirea și funcționarea societăților comerciale.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

1. Cum putem defini capitalul social pe înțelesul tuturor?

Capitalul social reprezintă suma totală de bani și alte bunuri cu valoare financiară pe care acționarii unei societăți comerciale o subscriu și care se utilizează pentru a desfășura activitatea societății. Acest capital este considerat un instrument important pentru a garanta creditorilor societății că aceasta dispune de resursele necesare pentru a-și onora obligațiile.

2. Care este, în prezent, valoarea minimă a capitalului social?

Deși impresia generală este că valoarea minimă a capitalului social este de 200 lei, această obligație a fost eliminată prin modificarea adusă de Legea nr. 223/2020. În lumina acestei schimbări, noile dispoziții legale prevăd: ”Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale” (art. 11 alin. (1) din Legea 31/1990 a societăților comerciale).

În lipsa unei valori impuse de lege, respectiv întrucât capitalul social trebuie divizat în părți egale, putem deduce că, în prezent, valoarea minimă a capitalului social necesar pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) este de 1 leu.

Este important de menționat că valoarea minimă a capitalului social poate fi stabilită și mai mare decât valoarea minimă prevăzută de lege, în funcție de necesitățile și posibilitățile de dezvoltare ale societății comerciale.

3. Valoarea capitalului social are vreo relevanță?

Deși la prima impresie am fi tentați să alegem valoarea minimă de 1 RON, valoarea capitalului social este un aspect esențial pentru funcționarea unei societăți comerciale în România.

Acesta reprezintă resursele financiare la care societatea are acces și care pot fi utilizate pentru a finanța activitatea sa și pentru a asigura credibilitatea și stabilitatea acesteia pe piață.

În plus, valoarea capitalului social este un factor important pentru a atrage potențiali investitori sau parteneri de afaceri, care vor fi interesați să investească în societatea respectivă numai în cazul în care aceasta prezintă o structură financiară solidă și o capacitate de plată și de rambursare a investițiilor.

De asemenea, valoarea capitalului social este importantă și în ceea ce privește răspunderea asociaților sau acționarilor în cazul unor eventuale datorii sau obligații ale societății. În general, capitalul social De asemenea, valoarea capitalului social este importantă și în ceea ce privește răspunderea asociaților sau acționarilor în cazul unor eventuale datorii sau obligații ale societății. În general, capitalul social reprezintă limita maximă a răspunderii asociaților sau acționarilor în cazul unor datorii sau obligații ale societății.

4. Ce presupune ”vărsarea” capitalului social și când trebuie realizată?

Prin adoptarea Legii nr. 223/2020 se aduc modificări importante și în cazul depunerii capitalului social. Spre deosebire de vechea reglementare, în care capitalul social trebuie depus înainte de înființarea unui SRL, în prezent a fost eliminată obligația de a face dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv.

Cu alte cuvinte, modificarea ne permite să depunem capitalul social și ulterior constituirii, scutindu-ne astfel de drumuri suplimentare la bancă. Potrivit noilor dispoziții legale, capitalul social poate fi depus:

 • într-o singură tranșă, sau
 • virat în mai multe tranșe succesive, într-un termen de maximum 12 luni de la data înființării societății.

Conform dispozițiilor Legii 31/1990, societatea cu răspundere limitată (SRL) trebuie să verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operaţiuni în numele societăţii, iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:

 • pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;
 • pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.

5. De câte tipuri pot fi aporturile asociaților la formarea capitalului social?

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale din România, aporturile la capitalul social pot fi realizate în următoarele moduri principale:

 • aportul în numerar: constă în sumele de bani pe care asociații sau acționarii le pun la dispoziția societății. Aceste sume sunt depuse într-un cont bancar deschis pe numele societății sau într-un cont bancar special deschis pentru aceasta. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.
 • aportul în natură: conform legislației în vigoare, aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate formele de societate şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Aportul în natură trebuie să fie evaluat de un evaluator autorizat sau de un auditor financiar, iar valoarea acestuia trebuie să fie stabilită în actul constitutiv al societății.

6. Care sunt funcțiile principale ale capitalului social?

Conform legislației din România, capitalul social al unei societăți comerciale îndeplinește mai multe funcții importante, care sunt esențiale pentru funcționarea și dezvoltarea societății. Iată care sunt acestea:

 • Funcția de protecție a creditorilor - capitalul social reprezintă suma minimă de bani pe care societatea trebuie să o adune de la asociați sau acționari, pentru a începe și a susține activitatea. Această sumă minimă se constituie ca o garanție pentru creditorii societății, astfel încât aceștia să poată fi siguri că există suficiente resurse financiare pentru a-și recupera datoriile în cazul în care societatea nu poate face față obligațiilor sale financiare.
 • Funcția de protecție a asociaților - capitalul social reprezintă, de asemenea, suma minimă de bani pe care asociații trebuie să o investească în societate pentru a-și putea desfășura activitatea. Prin urmare, răspunderea financiară a asociaților este distinctă de răspunderea societății, fiind limitată la valoarea capitalului social vărsat.
 • Funcția de creștere a afacerii - capitalul social poate fi utilizat pentru a finanța investițiile în dezvoltarea și extinderea afacerii. Această investiție poate fi utilizată pentru a achiziționa noi active, pentru a-și crește cota de piață sau pentru a deschide noi linii de business. Prin investirea capitalului social în acest mod, societatea poate deveni mai competitivă și mai profitabilă, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra valorii acțiunilor sau a intereselor asociaților.
 • Funcția de asigurare a stabilității financiare - capitalul social reprezintă resursele financiare de bază ale societății. Acestea pot fi utilizate pentru a face față dificultăților financiare temporare, cum ar fi o scădere a veniturilor sau a profitabilității, fără a pune în pericol viabilitatea societății sau a pune în pericol plățile către creditori sau asociați.

7. În ce moduri poate fi utilizat capitalul social?

Capitalul social este utilizat pentru finanțarea activității societății și pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate în cursul acesteia.

Un aspect necunoscut de mulți antreprenori este faptul că acesta (capitalul social) nu trebuie să rămână blocat permanent în companie. Banii pot circula și să fie utilizați în interesul societății, chiar și imediat după ce aceasta a fost înființată.

Iată câteva exemple de moduri în care poate fi utilizat capitalul social, conform legislației din România:

 • pentru finanțarea activității societății - capitalul social poate fi utilizat pentru achiziționarea de active fixe, precum clădiri, echipamente sau terenuri, pentru finanțarea activității curente, precum achiziționarea de stocuri sau plata salariilor și a altor cheltuieli.
 • pentru acoperirea pierderilor - în cazul în care societatea înregistrează pierderi în cadrul activității sale, capitalul social poate fi utilizat pentru acoperirea acestora.
 • pentru majorarea capitalului social - capitalul social poate fi majorat prin aportul de noi sume de bani sau active, în scopul creșterii capacității financiare a societății.

Este important de menționat că utilizarea capitalului social trebuie să fie aprobată în cadrul Adunării Generale a Asociaților, conform prevederilor legale și statutare ale societății.

De asemenea, administrarea capitalului social și deciziile privind utilizarea acestuia trebuie să fie luate cu prudență, având în vedere faptul că acestea pot avea un impact semnificativ asupra situației financiare a societății.

În cazul în care societatea are nevoie de capital suplimentar, acesta poate fi obținut prin majorarea capitalului social. Această procedură se poate realiza prin subscrierea unor noi acțiuni sau prin conversia unor datorii în capital social.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma