10 lucruri pe care un antreprenor IT trebuie să le știe despre contractele de muncă și colaboratori

În următorul articol vom trece în revistă contractele de muncă și contractele de colaborare împreună cu toate aspectele acestora referitoare la taxe, concedieri, concedii, zilele libere legale și drepturile patrimoniale.

Despre Autor
Alin Cazmir
Notar public

1. Contractele de muncă

1.1 Taxe suplimentare pentru angajați

Angajarea unui nou membru în echipa ta IT vine cu unele responsabilități financiare în plus. Pe lângă salariul angajatului, trebuie să ții cont și de contribuțiile obligatorii precum CAS (contribuția la asigurările sociale), CASS (contribuția la asigurările sociale de sănătate) și impozitul pe venit.

ATENȚIE: Conform legislației în vigoare, contribuția la pensie (CAS) este de 25% din salariu, iar contribuția la sănătate (CASS) este de 10%. Nu uita să incluzi aceste costuri suplimentare în bugetul companiei tale!

1.2 Concedierea angajaților în anumite circumstanțe

În calitate de angajator, trebuie să știi că nu poți concedia un angajat oricând și oricum. Codul Muncii din România (Legea nr. 53/2003) prevede situațiile în care poți concedia un angajat, cum ar fi:

  • concedierea pentru motive obiective (art. 65)

(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

(2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

  • concedierea individuală pentru motive care țin de persoana salariatului (art. 61)

Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului în următoarele situații:

a) în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară;

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală;

c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu îi permite acestuia să-și îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

  • concedierea colectivă (art. 68)

Prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de:

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;

b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;

c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați.

(2) La stabilirea numărului efectiv de salariați concediați colectiv, potrivit alin. (1), se iau în calcul și acei salariați cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din inițiativa angajatorului, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana salariatului, cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri.

ATENȚIE! Asigură-te că urmezi întocmai procedurile legale și motivele invocate sunt în concordanță cu legea.

1.3 Concediul și zilele libere pentru angajați

Echipa ta merită să se relaxeze și să se încarce cu energie, nu-i așa? Conform Codului Muncii, angajații au dreptul la un concediu de odihnă anual de cel puțin 20 de zile lucrătoare (art. 145), dar acesta poate fi mai mare în funcție de vechime sau condițiile de muncă.

De asemenea, nu uita să acorzi zile libere angajaților pentru sărbătorile legale, cum ar fi Crăciunul, Paștele și Ziua Națională a României (art. 139-140).

OBSERVAȚIE: Planifică-ți activitatea în funcție de aceste zile libere și asigură-te că angajații beneficiază de aceste drepturi. Până la urmă, un angajat odihnit și fericit este un angajat productiv!

1.4 Drepturile patrimoniale ale autorului operei create

În lumea IT, ideile și inovațiile sunt la ordinea zilei. Așadar, este important să știi cum sunt tratate drepturile patrimoniale asupra creațiilor intelectuale ale angajaților. Potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în lipsa unei clauze contractuale contrare, drepturile patrimoniale aparțin autorului operei create (art. 44 alin. (1)).

Dacă dorești ca drepturile patrimoniale asupra operei să aparțină companiei, va trebui să incluzi o clauză specifică în contractul individual de muncă. Aceasta trebuie să precizeze termenul pentru care drepturile patrimoniale de autor sunt cesionate (art. 44 alin. (1)).

Ce se întâmplă dacă nu stabilești un termen pentru cesiunea drepturilor patrimoniale de autor? Ei bine, în acest caz, legea intervine și stabilește un termen implicit de 3 ani de la data predării operei (art. 44 alin. 1). Cu toate acestea, este întotdeauna mai bine să fii clar în contract pentru a evita posibile neînțelegeri sau litigii.

Să luăm un exemplu: Îți angajezi un dezvoltator software pentru a crea o nouă aplicație pentru compania ta. Dacă dorești ca drepturile patrimoniale asupra acestei aplicații să aparțină companiei, va trebui să incluzi o clauză în contractul de muncă specificând acest lucru. Astfel, te asiguri că ești pe deplin în conformitate cu legea și că operele create de angajați vor fi în avantajul companiei tale.

2. Contractele cu colaboratorii

2.1. Contractele de prestări servicii versus contractele individuale de muncă

Colaborarea cu experți externi poate fi o modalitate eficientă de a-ți crește echipa IT fără a angaja personal suplimentar. În acest caz, vei încheia contracte de prestări servicii cu PFA-uri, SRL-uri sau alte entități juridice, în loc de contracte individuale de muncă. Spre deosebire de angajații propriu-ziși, colaboratorii externi nu beneficiază de drepturile angajaților, cum ar fi concediul de odihnă plătit sau protecția împotriva concedierii abuzive.

Diferențe între contractele de prestări servicii și contractele individuale de muncă pentru angajatori:

Diferențe:

  • Relația juridică: În cazul contractelor individuale de muncă, relația este între angajator și angajat, în timp ce în cazul contractelor de prestări servicii, relația este între două entități juridice (compania angajatoare și PFA/SRL-ul colaboratorului).
  • Drepturi și obligații: Angajații au drepturi specifice, precum concediul de odihnă plătit, concediul medical, protecția împotriva concedierii abuzive și accesul la beneficii precum asigurarea de sănătate și pensie. Colaboratorii externi nu beneficiază de aceleași drepturi și obligații, iar termenii colaborării sunt stabiliți în mod individual prin contractul de prestări servicii.
  • Taxe și contribuții: Angajatorii au responsabilitatea de a reține și plăti taxele și contribuțiile sociale și de sănătate pentru angajați. În cazul colaboratorilor externi, aceștia își plătesc propriile taxe și contribuții, conform legislației fiscale în vigoare.
  • Subordonare și control: Angajații sunt sub controlul direct al angajatorului, iar angajatorul poate stabili programul de lucru, sarcinile și responsabilitățile acestora. Colaboratorii externi funcționează într-un mod mai autonom, iar angajatorul are un control limitat asupra modului în care își desfășoară activitatea.

2.2 Condiții de “concediere” și concedii de odihnă pentru colaboratori

În cazul colaboratorilor externi, termenii de încetare a colaborării sunt stabiliți de comun acord între părți și se includ în contractul de prestări servicii.

De exemplu, poți include o clauză prin care colaborarea se încheie automat la finalizarea proiectului sau la împlinirea unui termen stabilit. Pe de altă parte, colaboratorii nu beneficiază de concediu de odihnă plătit, astfel încât aceștia își vor planifica vacanțele în funcție de disponibilitatea lor și de proiectele în derulare.

2.3 Stabilirea termenelor de execuție și modalitatea de încetare a contractului de prestări servicii

Pentru a asigura buna desfășurare a proiectului și a colaborării, este important să stabilești termenele de execuție și condițiile în care contractul poate fi încheiat înainte de timp. De exemplu, poți include clauze referitoare la penalități pentru întârzierea livrării proiectului sau la dreptul de a rezilia contractul în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile asumate. Astfel, vei avea un cadru clar în care să lucrezi cu colaboratorii tăi și să te asiguri că proiectele vor fi finalizate cu succes.

ATENȚIE: Să nu uităm că o colaborare de succes se bazează pe comunicare și înțelegere reciprocă. Fiind atent la detalii și menținând o abordare prietenoasă, dar profesionistă, vei putea construi relații durabile și fructuoase cu colaboratorii tăi din domeniul IT.

2.4. Plata taxelor și impozitelor

Atunci când colaborezi cu persoane fizice autorizate (PFA) sau alte entități juridice, fiecare parte își asumă responsabilitatea pentru plata propriilor taxe și impozite. Astfel, colaboratorii își vor declara veniturile obținute din contractele de prestări servicii și vor plăti impozitele și contribuțiile aferente, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

2.5. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor de la colaboratori la firmă

În cazul în care dorești ca drepturile patrimoniale asupra operei create de colaboratori să fie transferate companiei tale, va trebui să incluzi o clauză specifică în contractul de prestări servicii. Aceasta trebuie să menționeze că drepturile patrimoniale de autor asupra operei create în cadrul colaborării sunt cesionate către companie, precum și termenul pentru care aceste drepturi sunt transferate.

Să ne imaginăm un scenariu: Colaborezi cu un designer grafic extern pentru a crea un logo pentru compania ta. Pentru a te asigura că drepturile patrimoniale asupra logo-ului vor aparține companiei, va trebui să incluzi o clauză de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor în contractul de prestări servicii. Acest lucru îți va permite să utilizezi logo-ul fără restricții și să protejezi proprietatea intelectuală a companiei tale.

2.6. O abordare prietenoasă și profesională

Colaborarea cu freelanceri sau alte entități juridice poate fi o modalitate excelentă de a-ți extinde echipa și de a aduce expertiză nouă în proiectele tale IT. Păstrând o atitudine prietenoasă, dar profesionistă, și având în vedere aspectele legale și fiscale, vei putea construi relații de succes și durabile cu colaboratorii tăi. Astfel, te vei asigura că afacerea ta va beneficia de cei mai buni specialiști și de cele mai creative soluții din domeniul IT.

Pregătit de a începe afacerea?
Deschide-ți firma